Cercar

Inici -> Contacte -> Casals de Barri -> Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes

Cóm inscriure una entitat al RMEC

Per inscriure-se les entitats han de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Palma la següent documentació:

  • Instància de sol·licitud de Nova Inscripció degudament emplenada.
  • Còpia dels estatuts vigents normalitzats conforme a la legislació vigent, amb el segell de l'organisme adient, que pot ser la Conselleria de Presidència, la Conselleria d'Educació, el Registre de Fundacions, o la que pertoqui depenent del tipus d'entitat.
  • Còpia de la resolució de l'organisme competent referida a la inscripció de l'entitat al registre d'entitats jurídiques.
  • Fotocòpia del CIF de l'entitat.
  • Llista dels membres de la junta directiva amb número DNI del president, vicepresident, secretari i tresorer, i números de telèfon de contacte del president i del secretari.
  • Acta o certificació de la sessió a la qual fou elegida la junta directiva vigent.
  • Declaració del nombre de socis que conformen l'associació en el moment d'inscriure's (aquest requisit no és exigible per a fundacions ni federacions).
  • Memòria d'activitats de l'any anterior si no és una entitat de nova creació.
  • Les entitats d'àmbit estatal han d'aportar, a més, un certificat del Registre al qual està inscrita l'entitat que acrediti l'obertura d'una delegació Palma.

Els formularis s'han d'emplenar a màquina, ordinador o, si es presenten a mà, en lletra majúscula que sigui clara i llegible.

En el termini de trenta dies des de la sol·licitud d'inscripció, llevat que aquesta s'hagi hagut d'interrompre per la necessitat de reparar deficiències en la documentació, l'Àrea de Participació Ciutadana ha de decretar la inscripció de l'entitat en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes i se li ha de notificar aquesta resolució, amb el número d'inscripció assignat. A partir d'aquest moment es considera d'alta a tots els efectes.

Descàrrega d'arxius

Documents

Data darrera modificació:20 de juny de 2017

© AJUNTAMENT DE PALMA Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010