Cercar

Inici

Artistes de carrer

Terminis per a presentar sol·licitud de llicències:

Període anual del 15 al 30 de novembre
Temporada d'estiu (de maig a setembre, ambdós inclosos) del 15 al 31 de març

Les sol·licituds de llicència d'ocupació de via pública que s'hagin presentat fora del termini establert no s'admetran a tràmit.

Documentació que s'ha d'aportar a qualsevol oficina d'atenció a la ciutadania (OAC):

- Sol·licitud emplenada (annex I)*

- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport*

- Certificat d'empadronament, si escau

- Fotografia amb format carnet*

- Currículum:* s'hi ha de fer constar l'experiència relacionada amb l'activitat i, si escau, s'hi ha d'adjuntar una memòria de l'activitat realitzada a Palma

- Declaració de responsabilitat determinada per la seva activitat (annex II)*

- Dossier de la proposta artística*

- Si escau, document on es demostri la pertinença a entitats d'artistes del carrer registrades al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC)

* Documentació obligatòria

Concessió de llicències: 

- S'obrirà un període d'al·legacions durant 5 dies hàbils comptats des de l'endemà que es publiquin les puntuacions provisionals en aquest web

- Una vegada publicada la llista de places definitives, es pot recollir el carnet presentant el resguard de pagament de la taxa corresponent

NOVETATS:

Podeu consultar el procediment de concessió de llicències per al període anual AQUÍ

Podeu consultar el procediment de concessió de llicències per al període d'estiu AQUÍ 

S'obre el termini per a sol·licitar el carnet, per a la temporada d'estiu, d'artistes al carrer 2022 (del 15 al 31 de març)

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació:21 d'abril de 2022

© AJUNTAMENT DE PALMA Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010