Procediment de concessió de llicències per al període anual

Llistat definitiu de les llicències anuals activitats artístiques al carrer 2022

A continuació, es pot consultar la relació de llicències anuals atorgades (s'inclouen les renovacions i les noves sol·licituds).

Els carnets atorgats per a noves sol·licituds es podran recollir a partir del dilluns 25 d'abril, en horari de 9.00 a 13.00, al servei de Participació

ABANS DE RECOLLIR EL CARNET, els titulars de les noves llicències, per a poder iniciar l'activitat, han d'abonar la taxa corresponent. A l'OAC, han de fer una autoliquidació (concepte 316.03) per import de 32,00 €, corresponent a 8 mesos d'ocupació, més la taxa d'expedició de documents públics (concepte 310, punts 1 a 3.bis) i presentar-ne el resguard de l'ingrés al Departament de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial.

Fecha publicació original:28 de març de 2022


Data darrera modificació:22 d'abril de 2022