Llicències renovades d'artistes al carrer

A partir de dia 28 de desembre, a l'horari de 9 a 11 h, les persones que han sol·licitat la renovació del carnet d'artistes de carrer, poden passar a recollirlo per servei administratiu de Participació Ciutadana.

Fecha publicación original:27 de diciembre de 2021

Fecha última modificación:27 de Diciembre de 2021