Cˇm inscriure una entitat al RMEC

Per inscriure-se les entitats han de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Palma la segŘent documentaciˇ:

  • InstÓncia de solĚlicitud de Nova Inscripciˇ degudament emplenada.
  • C˛pia dels estatuts vigents normalitzats conforme a la legislaciˇ vigent, amb el segell de l'organisme adient, que pot ser la Conselleria de PresidŔncia, la Conselleria d'Educaciˇ, el Registre de Fundacions, o la que pertoqui depenent del tipus d'entitat.
  • C˛pia de la resoluciˇ de l'organisme competent referida a la inscripciˇ de l'entitat al registre d'entitats jurÝdiques.
  • Fotoc˛pia del CIF de l'entitat.
  • Llista dels membres de la junta directiva amb n˙mero DNI del president, vicepresident, secretari i tresorer, i n˙meros de telŔfon de contacte del president i del secretari.
  • Acta o certificaciˇ de la sessiˇ a la qual fou elegida la junta directiva vigent.
  • Declaraciˇ del nombre de socis que conformen l'associaciˇ en el moment d'inscriure's (aquest requisit no Ús exigible per a fundacions ni federacions).
  • Mem˛ria d'activitats de l'any anterior si no Ús una entitat de nova creaciˇ.
  • Les entitats d'Ómbit estatal han d'aportar, a mÚs, un certificat del Registre al qual estÓ inscrita l'entitat que acrediti l'obertura d'una delegaciˇ Palma.

Els formularis s'han d'emplenar a mÓquina, ordinador o, si es presenten a mÓ, en lletra maj˙scula que sigui clara i llegible.

En el termini de trenta dies des de la solĚlicitud d'inscripciˇ, llevat que aquesta s'hagi hagut d'interrompre per la necessitat de reparar deficiŔncies en la documentaciˇ, l'└rea de Participaciˇ Ciutadana ha de decretar la inscripciˇ de l'entitat en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes i se li ha de notificar aquesta resoluciˇ, amb el n˙mero d'inscripciˇ assignat. A partir d'aquest moment es considera d'alta a tots els efectes.


Descàrrega d'arxius

Documents

Data darrera modificaciˇ: 20 de juny de 2017