Publicador de continguts

Convocatòria Pública de Subvencions per a la dotació de Béns Inventariables per a les Associacions de Veïns i les seves Federacions 2023

07/09/2023 - A dia d'avui es publica la resolució provisional de la Convocatòria pública de subvencions per a la dotació de béns inventariables per a les associacions de veïns i les seves federacions 2023.   

A partir de l’endemà de la publicació, disposau de 10 dies hàbils per acceptar-la, renunciar o al·legar el que considereu oportú en referència a la subvenció que se vos ha concedit. 

Per qualsevol aclariment podeu contactar amb el departament de Participació Ciutadana a través del correu electrònic subvencionsparticipacio@palma.cat o al telèfon 971.22.59.00 ext. 1220-1252-1256.