Cercar

Inici

Pressupost participatiu 2017

març 2017

El passat dimecres, 22 de febrer, la Junta de Govern municipal va aprovar les Bases que regiran la convocatòria del procés de pressuposts participatius que, a iniciativa dels ciutadans i ciutadanes, es presentaran al Ple municipal perquè s'incloguin com a propostes d'actuació al pressupost de 2018.

Aquest procés es desenvoluparà entre els mesos de març i setembre de 2017 i suposa una continuació del que es va iniciar l'any passat.

El procés de l'any passat va ser avaluat per la Comissió Permanent del Consell Social de la Ciutat, que el va qualificar com una experiència favorable que cal continuar i potenciar. Fruit d'aquesta valoració s'han inclòs modificacions a les Bases que podem resumir de la següent forma:

 • Suposen un increment substancial -el 50%- de la consignació pressupostària, fins a 1.500.000,00€.
 • Es fa una distribució més equitativa del pressupost, amb partides de caire territorial: una, quan la seva ubicació tingui ús, funcionament i influència al conjunt de la ciutat, o superior al d'un districte, i una altra per a cada un dels districtes de la ciutat.
 • La consignació territorial s'ha distribuït d'acord amb als següents indicadors objectius:
 • necessitats de caire social, a partir d'un informe de l'Àrea de Benestar i Drets Socials, amb una ponderació del 30%
 • població, amb una ponderació d'un 30%
 • territori, amb una ponderació del 25%
 • equipaments públics, amb una ponderació del 15% (casals de barri, biblioteques municipals, equipaments esportius municipals, escoletes municipals, CEIP, IES i centres de salut)

Amb aquesta distribució, es reserven:

 • 600.000,00 € per a actuacions a àmbits superiors a un districte o del conjunt de la ciutat
 • 63.913,22 € per a actuacions al districte de Centre
 • 196.651,89 € per a actuacions al districte de Ponent
 • 185.411,44 € per a actuacions al districte de Nord
 • 252.444,93 € per a actuacions al districte de Llevant
 • 201.578,52 € per a actuacions al districte de Platja de Palma i Pla de Sant Jordi
 • Es reforcen els espais de debat i consens de les propostes presentades potenciant la intervenció del Consell Social de la Ciutat, dels consells territorials de districte i dels consells de barri.
 • Per a superar la limitació temporal, s'han ampliat el terminis de les actuacions.
 • Es fa un major esforç d'informació, amb un augment dels mitjans per a acostar tot el procés a la ciutadania.

El procés de 2017-2018

Es va iniciar amb la presentació, el debat, l'esmena i l'aprovació del projecte de Bases al Consell Social de la Ciutat durant els mesos de desembre, gener i febrer.

Les Bases es varen aprovar per Junta de Govern el 22 febrer.

Durant el mes de març se'n preveu la presentació i la difusió als consells territorials de districte i consells de barri, perquè en tinguin coneixement i com a punt de naixement i debat de les propostes d'actuacions, tant entre associacions i entitats ciutadanes com entre ciutadans a títol individual.

S'obrirà un termini per a presentar les propostes ciutadanes el mes d'abril.

Durant el mes de maig, les propostes que s'hagin presentat seran filtrades, d'acord amb els requisits marcats per les Bases, es publicaran perquè tothom en tingui coneixement i se'n proposarà el debat i l'impuls al Consell Social de la Ciutat i als consells territorials.

El 31 de maig es publicaran les propostes admeses.

Del 1 al 25 de juny es recolliran els suports ciutadans.

Seguidament s'iniciarà el tràmit d'informe de les propostes que hagin rebut més suports ciutadans, es reformularan, s'aprovaran i es difondran. Aquesta fase acabarà el 15 de setembre

Les propostes que hagi obtingut un major nombre de suports ciutadans se sotmetran a la fase de votació final del 16 de setembre a l'1 d'octubre.

Les propostes més votades, fins a esgotar el pressupost disponible, s'elevaran al Ple municipal perquè les aprovi i s'incorporin al Pressupost de despeses de 2018.

Les propostes més votades durant el procés participatiu de 2016

Com a resultat del procés de pressupost participatiu de 2016 es va acordar proposar la realització de les següents propostes durant el 2017

Vots rebutsPropostesPressupost aproximat
641Corredors verds i primera fase del futur bosc urbà de la Riera250.000,00 €
464Iniciar la recuperació de l'edifici de GESA i donar-li ús200.000,00 €
461Més ombra als parc i carrers de Palma, més joc i més vida!150.000,00 €
456Ampliar la xarxa de carrils bici i dotar-los d'aparcaments per a bicis100.000,00 €
325Protecció de l'espai natural del Carnatge - patrimoni de Palma300.000,00 €

En aquests moments les propostes estan en fase d'estudi i tràmit per part dels serveis municipals competents per a dur-les a terme.

Per veure el procés 2016 clicau aquí

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació:24 de març de 2017

© AJUNTAMENT DE PALMA Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010